Operation 1 barn / erik 18

Eriks arm är lagad. Nu ligger han i sin säng på Uppvaket tillsammans med andra barn som har opererats. Eriks mamma och Linda tittar till honom.