Operation 1 barn / erik 10

...medan Erik körs in i operationssalen. Där lyfts han försiktigt över till operationsbordet.