Ögonmottagningen / Ögon synundersökning 7

För att det skall gå lättare att se in i Peters ögon får han ögondoppar av Lena.