Ögonmottagningen / Ögon synundersökning 5

Sedan vill Anna-Lena som är doktor träffa Peter och undersöka hur hans ögon rör sig.