Neurologmottagning / hos oss 3

Sedan får Axel gå med Anette för att väga sig och mäta sig. När han gjort det får han sitta en stund i väntrummet.