Neurologmottagning / Undersökningar 1

Malin ska undersökas med datortomografen. Eva, som är sjuksköterska, visar hur apparaten fungerar och hur Malin skall ligga.