Neurologmottagning / prov 3

Blodprovet rinner genom plastslangen och ner i ett rör som skickas till laboratoriet.