Neurologmottagning / neuroundersök 8

Och så en koll på balansen. Elsa går på tå och på hälarna och följer en linje på golvet.