Neurologmottagning / neuroundersök 3

De sitter ner en stund och pratar om vilka undersökningar som ska göras. Elsa och mormor vill veta hur undersökningarna går till.