Neurologmottagning / neuroundersök 1

Här kommer doktorn och hälsar. Idag är det Ulf. Han tar med Elsa och mormor in i ett undersökningsrum.