Neurologmottagning / Undersökningar 3

Lisbeth visar hur Tommy ska ligga på sängen. Eftersom det är huvudet som ska undersökas ligger han med huvudet närmast kameran.