Neurologmottagning / sjukgym 6

Till sist vill Charlotte mäta styrkan i Elsas armar. Elsa håller emot allt vad hon kan. Apparaten kallas myometer.