Neurologmottagning / psyk 2

Här ska Axel peka på de figurer som Gerd frågat efter.