Neurologmottagning / logo 2

Elsa får också träna på hur olika ljud låter i munnen.