Neurologmottagning / arb ter 2

Till en arbetsterapeut kan du få komma om du behöver träna dina händer eller om du behöver något hjälpmedel. Här får Axel mäta sin handstyrka hos Ellen som är arbetsterapeut. Under några sekunder klämmer han åt så hårt han kan. Apparaten kallas för Grippit.