Mölndals sjukhus Op 3 / sid 3

Här är några av oss som jobbar här. Som du ser har en del av oss har gröna kläder, andra blå. Alla som ska vara inne i operationssalen måste ha gröna kläder och en mössa över håret.