Mölndals sjukhus Op 3 / sid 1

Till oss kommer både barn och vuxna som ska opereras och gå hem samma dag.