Mölndals sjukhus Op 3 / sid 7

Nu är plaströret på plats. Daniel tyckte att sticket gick bra.