Mölndals sjukhus Op 3 / sid 5

Narkossköterskan visar att slangen är mjuk och böjlig.