Mölndals sjukhus Op 3 / sid 15

Daniel har somnat gott. Diana ser till att han har det bra medan han sover.