sid 12 - Barnsjukhuset
Mölndals sjukhus Op 3 / sid 12

Diana visar Daniel alla siffror på övervakningsskärmen.