Mölndals sjukhus Op 3 / sid 10

Daniel har en mjuk klämma på sitt finger. Den visar hur hjärtat slår.