Mölndals sjukhus Op 3 / sid 7

Nu ska Daniel byta om till sjukhuskläder. Sina egna kläder kan han låsa in i ett skåp.