Mölndals sjukhus Op 3 / sid 1

Diana som är narkossköterska har kommit för att hämta med honom in till ett förberedelserum.