Mölndals sjukhus Op 3 / sid 3

Katarina kommer och tittar till Daniel som vaknat till nu.