Hjärtmottagning / besök 3

Vi finns på entréplanet till vänster efter cafeterian och den stora båten.