Hjärtmottagning / pox 2

Från klämman går en sladd till pulsoximetern. Det tar någon minut för apparaten att mäta hur mycket syre det finns i blodet.