Hjärtmottagning / pox 1

Benjamin får en mjuk klämma på ett finger. Den mäter hur mycket syre det finns i blodet. Apparaten heter Pulsoximeter, men vi säger oftast bara "pox".