Hjärtmottagning / ekg 5

Nu ska Benjamin cykla så länge han orkar eller tills Håkan som är doktor säger att det räcker. EKG-elektroderna är kvar hela tiden.