Hjärtmottagning / EKG 1

Med vår EKG-apparat kontrollerar vi hur hjärtat arbetar. Vågorna du ser på datorskärmen visar hur hjärtat slår.