Hjärtmottagning / bltr 1

Med en blodtrycksmätare mäter vi hur hårt hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. Bandet runt papagojans arm kallas för blodtrycksmanschett.