Hjärtmottagning / dagvard 2

Om du ska göra en angio eller hjärtkatetrisering är det vanligt att du kommer till dagvården. Under rubriken som heter Angio kan du läsa om hur en sån undersökning går till.