Hjärtmottagning / Stor bild

Ibland vill vi ha ett blodprov i samband med besöket hos oss. Provet tas antingen genom ett stick i fingret eller genom ett stick i ett blodkärl i armvecket eller på handen. Under avd 323 kan du läsa om det under "Att få ett stick".