Hjärtmottagning / undersök 2

Sedan sätter Joel på sig sjukhusets kläder. Pappa hjälper till. Oj, den var visst för stor, men det får gå!