Hjärtmottagning / efter 2

Tillbaka på dag-avdelningen igen! Lena kommer och kontrollerar hur hjärtat slår. Joel är litet trött fortfarande.