Hjärtmottagning / dagen 3

Både Joel och pappa vill veta hur det går till på angio-lab, och doktor Björn berättar och svarar på deras frågor.