EEG / Vad gör vi 3

Elektroderna kopplas med sladdar till en EEG-apparat. Då ser vi kurvor eller vågor på en datorskärm. Det är det som doktorn tittar på efter undersökningen.