EEG / Dörr

EEG-mottagningen finns på plan 4, på Infektionskliniken.