socker 3 - Barnsjukhuset
Diabetesmottagning / socker 3

Kalle fick lära sig att mäta sitt blodsocker.....