Diabetesmottagning / socker 3

Kalle fick lära sig att mäta sitt blodsocker.....