Diabetesmottagning / insulin 3

...och att ge sig själv insulin. Han började med att träna på dockan. Vill du veta mer om hur det går till på avdelningen så kan du gå in på avdelning 324s egen sida.