Diabetesmottagning / avd 5

Där fick han ta blodprover och göra en del undersökningar. Och så fick han insulin genom ett dropp.