Diabetesmottagning / ögon 3

Det här är en förstorad bild av hur ett öga ser ut inuti. Utanpå ser ju inte ögat ut så här!