Diabetesmottagning / ögon 2

Här blir papegojan Dunder undersökt. Han sitter alldeles stilla med hakan och pannan mot apparaten.