Diabetesmottagning / ögon 1

När man har diabetes och fyllt 10 år behöver man kontrollera ögonen ungefär vartannat år. Det gör man på ögonmottagningen dit Kalle och hans mamma kommit nu.