Diabetesmottagning / diabmott 3

När Kalle har vilat en liten stund tar Marie blodtrycket på honom. När man mäter blodtrycket tar man reda på hur hårt hjärtat pumpar runt blodet i kroppen