DXA-mottagning / Dörr

Hej och välkommen till DXA-mottagningen! Vi finns i en byggnad som kallas Växthuset.