DXA-mottagning / undersök 5

Tova tittar på bilderna som DXA-apparaten tagit. Anne berättar vad det är man ser.