DXA-mottagning / undersök 4

När undersökningen är klar så vill isbjörnen också vara med, men hon har visst hamnat hel fel uppe på apparaten!