DXA-mottagning / undersök 1

Tova har kommit till Dxa-mottagningen för att göra en mätning. Anne hälsar på Tova och hennes mamma och berättar sen hur undersökningen kommer att gå till.