Barnfysiologen / resflöde 7

Med ultraljudsapparaten mäter Agneta om det finns något kiss kvar i blåsan.